Psykoterapeut Judith Stabell

Reservation

Email: judith.stabell@gmail.com
Telefonnummer: +45 50515686

Åbningstider

Ved nærmere aftale

Er det tid til forandring?

 • Har du ondt indeni uden at forstå hvorfor?
 • Føler du at dine følelser styrer dit liv?
 • Er der problemer i dit parforhold eller i andre nære relationer?
 • Kæmper du med egen eller nærtståendes sygdom?
 • E du forælder til et for tidligt født eller et kronisk sygt barn?
 • Er du angst, rastløs eller blot utilfreds med livets tilstand her og nu?
 • Har du en følelse af at mistrives eller at sidde fast i livet følelsesmæssigt, privat eller på jobbet?
 • Er du stressramt?


Emotionsfokuseret terapi

Min uddannelse som emotionsfokuseret psykoterapeut er godkendt af psykoterapeutforeningen og terapiformen er evidensbaseret med gode resultater, særligt i arbejdet med depression.

Hvad tilbyder jeg?

Jeg tilbyder individuel terapi for voksne og unge fra 14 år og har særlig viden om og erfaring med kronisk sygdom, for tidlig fødsel, stress og angstproblematikker.

Samtaleterapi

 • Få mere Kontakt til sin følelsesmæssig kompetence og at blive bedre til at lytte til, mærke og accepterer sine følelser mest muligt.
 • Ændre på følelsesmæssige sår
 • Bruge sit følelsesmæssige system til at håndterer livets udfordringer og krav, samt udleve sit potentiale.
 • Regulere egne følelsesmæssige udtryk, så de er passende til situationen og dermed ivaretage sig selv og andre.
 • Varetage egne behov.

Læs mere om emotions fokuseret terapi her:

Fra et emotionsfokuseret perspektiv er det vores følelsesmæssige processer, der er grundlaget for vores organisering. Vores organisering består af de ordløse processer, der aktiveres af kropslige sansninger, fornemmelser og behov, samt vores forsøg på at skabe mening med vores sproglige og rationelle kapacitet. Gennem samvær med andre dannes vores følelses system, hvor smertefulde oplevelser fra barndommen kan blive siddende i systemet. Så fast at det at mærke følelser kan opleves negativt, særligt stærke følelser kan igangsætte følelsen af at miste kontrol og at blive handlingslammet. Når mennesket mister kontakten til sine følelser mistes samtidig vigtig information om behov.

Følelsesmæssige skemaer kan forstås som neurale programmer, der er dannet på baggrund af vigtige følelsesmæssige erfaringer. Disse programmer har til hensigt at hjælpe os med, at agere hurtigt i forskellige situationer og samtidig lære os nye erfaringer. Det er selve læringen, der adskiller et følelsesskema fra en følelse. I disse skemaer har ikke verbale dele som kropslige fornemmelser, handlingstendenser, billeder og scener stor betydning. Skemaerne kan let generaliseres til lignende oplevelser. Når skemaerne er hjælpsomme kaldes de for adaptive, når de er uhensigtsmæssige kaldes de for maladaptive.

Om Mig

Jeg har igennem hele livet arbejdet med mennesker og været optaget af hvordan jeg kunne være med til at skabe mere ro, glæde og trivsel.

Inden jeg blev EFT-psykoterapeut er jeg oprindeligt uddannet som pædagog og har arbejdet med børn og familier i en årrække og senere som dagtilbudsleder.

Igennem min uddannelse som emotionsfokuseret Psykoterapeut har jeg selv haft mange timers egen terapi og mærket på krop og sjæl hvordan det har gjort mit liv langt mere livfuldt og rigt.

Uddannelser:

 • Exam.Psykoterapeut
 • Systemisk anerkendende Coach
 • Diplom i pædagogisk psykologi
 • Diplom i ledelse
 • Bachelor i pædagogik.

Priser

60 minutters psykoterapi

900kr

Første 60 minutters psykoterapi

700kr

5x60 minutters psykoterapi, betaling med det samme

3500kr

Afbuds regler:

Der kan gratis meldes afbud senest 2 døgn inden den aftalte session. Ved afbud et døgn før betales 200 kr. Ved afbud under et døgn før betales hele beløbet for terapitimen. 

Kontakt os

JS-Terapi v. Terapihuset Valby, Gitte Schnell

Terapihuset Valby, Nystedvej 1, 2500 Valby, Danmark

+45 50515686

judith.stabell@gmail.com